Vårdcentral och tandläkarmottagning i Rosendal

På Rosendals torg kommer en vårdcentral och en tandläkarmottagning att ta plats. Det är Praktikertjänst som kommer att driva dessa mottagningar och det kommer finnas god kapacitet för många i Rosendal att vara anslutna hit.

Rosendals vårdcentral kommer bli namnet på en ny mottagning vid Rosendals torg. Praktikertjänst kommer att driva verksamheten och planerar att öppna i slutet av 2021. Här kommer mellan 7000 och 8000 patienter ha möjlighet att vara listade. Förutom att träffa läkare och sjuksköterskor för vård och rådgivning, kommer det också att vara möjligt att träffa en sjukgymnast, psykolog eller dietist. Verksamheten planerar också för barn- och mödravård.

Praktikertjänst kommer också att öppna en tandläkarmottagning i en annan lokal på Rosendals torg. Denna beräknas stå klar cirka år 2023.

6 april 2021