Vinnarna i markanvisningstävlingen för Rosendal etapp 3 är utsedda

Tävlingen hölls på sju tilldelningsområden i den etapp av Rosendal som ligger mot Stadsskogen och en vinnare per område får nu fortsätta att utveckla projektet tillsammans med kommunen.

8 juni 2017