Wallenstam utför markarbeten i Södra Rosendal - färdigt vecka 46

Norr om Uppsalahems bostäder i Södra Rosendal har Wallenstam nu inlett markarbeten. Det innebär bland annat pålning, vilket medför oväsen. Pålningen ska enligt Wallenstam vara färdig under vecka 46 och samtliga markarbeten ska vara färdiga i februari 2020.

 

6 november 2019