Skölsta

Skölsta ligger strax öster om Uppsala. En detaljplan för Skölsta vann laga kraft 2014 och den gör det möjligt att bygga cirka 350 småhus i varierande storlek. I planen ingår också plats för skola/förskola, elnäts- och pumpstationer för vatten-och avloppsanläggningar och utjämningsmagasin för dagvatten.

Inom området ska kommunen bygga  gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Uppsala Vatten lägger samtidigt ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
Läs om Uppsala Vattens arbete i Skölsta.

Arbetet så här långt

Kommunen har byggt en ny väg till Skölsta som sträcker sig från Alrunegatan i Årsta till Svia Byväg i Skölsta. Längs vägen finns en gång- och cykelbana som är separerad från bilvägen.

Skölsta etappindelningKlicka på bilden för en större version 

Etapp 2 och 3

2019 färdigställdes etapp 2 och 3. Etapperna omfattar bland annat en ny huvudgata med tillhörande gång och cykelväg.

Etapp 4 och 5

Under 2020 kommer även etapp 4 och 5 att färdigställas.

Uppsala Vattens ledningsarbeten för vatten och avlopp pågår parallellt med våra arbeten i de olika etapperna.

Ansluta befintlig fastighet till allmänt vatten och avlopp

Se Uppsala vattens webbplats.

 

Kontakt

Vill du veta mer om utbyggnaden i Skölsta när det gäller gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker kan du kontakta ansvariga projektledare Fredrik Andersson eller Sara Ringbom hos Uppsala kommun.

Har du frågor om enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen.
Telefon: 018-727 43 04, måndag- torsdag 9.0011.00

Har du frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp eller om anslutning till VA-nätet kan du kontakta Uppsala Vatten och Avfalls kundtjänst.
Telefon: 018-727 94 00, vardagar 09.00–12.00 och 12.30–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30).

Har du frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp eller om anslutning till VA-nätet kan du kontakta Uppsala Vatten och Avfalls kundtjänst.
Telefon: 018-727 94 00, vardagar 09.00–12.00 och 12.30–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30).

Uppdaterad: