Skölsta

Skölsta ligger strax öster om Uppsala. En detaljplan för Skölsta vann laga kraft 2014 och den gör det möjligt att bygga cirka 350 småhus i varierande storlek. I planen ingår också plats för skola/förskola, närbutik, elnäts- och pumpstationer för vatten-och avloppsanläggningar och utjämningsmagasin för dagvatten.

Inom området ska kommunen bygga  gator, cykel- och gångvägar, lekplatser och parker. Uppsala Vatten lägger samtidigt ner ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen och avloppshanteringen inom Skölsta.
Läs om Uppsala Vattens arbete i Skölsta.

Arbetet så här långt

Kommunen har byggt en ny väg till Skölsta som sträcker sig från Alrunegatan i Årsta till Svia Byväg i Skölsta. Längs vägen finns en gång- och cykelbana som är separerad från bilvägen. Uppsala vatten har lagt nya vatten- och avloppsledningar längs sträckan.

Tidsplan

Under kommande år bygger vi fler bostäder, mötesplatser och gator i Skölsta. Totalt blir det sex etapper och bostäder har redan börjat byggas i den första. Utvecklingen av området beräknas pågå till och med 2022.

Etapp 2 och 3

Under våren 2019 kommer etapp 2 och 3 att färdigställas. Etapperna omfattar bland annat en ny huvudgata med tillhörande gång och cykelväg.

Etapp 4 och 5

Under 2019 kommer även etapp 4 och 5 att påbörjas. Etapperna omfattar utbyggnad av gator, el och belysning. De beräknas att vara klara under våren 2020.

Uppsala Vattens ledningsarbeten för vatten och avlopp pågår parallellt med våra arbeten i de olika etapperna.

Ansluta befintlig fastighet till allmänt vatten och avlopp

De fastigheter som redan finns längs den första delen av ledningsutbyggnaden kommer att kunna anslutas till allmänt vatten och avlopp under 2018–19. Övriga fastigheter beräknas kunna anslutas etappvis under perioden 2020–2022. 

Uppsala Vatten kommer att skicka ut information om tidsplanen för anslutning och den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till alla hushåll i området.

Läs mer och ladda ner blankett för att anmäla anslutning till allmänna vatten- och avloppsanläggningen för enbostadshus på Uppsala Vattens webbplats.

Kontakt

Vill du veta mer om utbyggnaden i Skölsta när det gäller gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker kan du kontakta ansvarig projektledare hos Uppsala kommun, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Har du frågor om enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen.
Telefon: 018-727 43 04, måndag- torsdag 9.00–11.00

Har du frågor om entreprenadarbetet i området och hur den berör din fastighet är du välkommen att kontakta Peabs platschef Mikael Sjödin
Telefon: 08-623 68 00.

Har du frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp eller om anslutning till VA-nätet kan du kontakta Uppsala Vatten och Avfalls kundtjänst.
Telefon: 018-727 94 00, vardagar 09.00–12.00 och 12.30–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30).

Mer information

Projektledare
Martin Andersson
Uppdaterad: