Nu pågår arbetena på norra sidan av torget

Ombyggnaden av Stora torget är i gång. Hittills har vi bland annat börjat byta vattenledningar och Upplandsmuseet arkeologer har hittat intressanta fynd.

IMG_8997 - kopia.jpg

Arbetet är i gång på Stora torget. På den östra delen, vid Rådhuset och Max, har vi lyft bort granitstenarna som ligger på marken. Granitstenarna ska vi återanvända så de är transporterade till ett lager där vi ska tvätta dem och skära till dem i ny storlek. Den första busskuren är nedmonterad och kandelabern är hos en hantverkare för restaurering. I den östra hörnan har vi också bytt ut de gamla vattenledningarna. Arkeologerna som är med på plats har hittat flera spännande fynd från medeltiden. Större delen av dessa schakter har vi nu återfyllt för att sedan tillfälligt asfaltera här så säsongens uteserveringar kan öppna. Vi kommer tillbaka till den här delen av torget i höst för att lägga markvärme och sten.

Även i västra delen vid hörnet Pressbyrån/Cubus har vi lyft bort granitstenarna som ligger på marken. Vi har även tagit markprover här för att kontrollera om det finns risk för förorenad mark som vi måste ta hand om. Vi har påbörjat schakten i den här delen och arbete pågår för att kunna byta ut Uppsala vattens gamla ledningar. Även här har vi arkeologerna med oss.
Du kan följa arkeologernas arbete på Upplandsmuseet.se

I anslutningen till gågatan har vi lagt en bred körplåt. Den ger gående god framkomlighet till torget och gör det även möjligt för till exempel räddningstjänst och renhållningsfordon att komma fram obehindrat.

8 mars 2022