Nu startar arbetet med att bygga om Stora torget

Målet är att göra Stora torget till en attraktiv och trivsam mötesplats på de gående villkor. Ombyggnaden kommer att pågå fram till våren 2023.

Kandelaber Stora Torget.jpg

Torget kommer att få ny grönska, sittmöbler och mer plats för uteserveringar.

Så blir nya Stora torget

I samband med ombyggnaden kommer även Uppsala Vatten byta
sina vattenledningar som är gamla och i behov av att förnyas.

Du kommer även att kunna följa arkeologernas arbete på Upplandsmuseet.se

I januari kommer vi påbörja etableringen av arbetsområdet med att sätta upp stängsel och arbetsbodar.

Tidplan för arbetet

21 december 2021