Vetenskapsradion besöker Stora torget

Arkeologerna har kommit allt djupare ner i de medeltida lämningarna under Stora torget. Nu finns även ett avsnitt i Vetenskapsradion Historia som tar upp den spännande utgrävningen.

Stora torget levererar ny kunskap. Tre meter under dagens torg fanns det hittills äldsta huset arkeologerna har dokumenterat. Resterna av en mindre, timrad byggnad som sannolikt uppförts under det tidiga 1200-talet. När huset byggdes var det antagligen ett av de första i den här delen av staden. Det är ett av många fynd under torget.

Är du nyfiken på Stora torgets spännande historia?

Vetenskapsradion Historia har besökt de pågående utgrävningarna på Stora torget som nu tecknar en ny bild av en av medeltidens mäktigaste städer. Upplandsmuseets arkeolog Joakim Kjellberg deltar i utgrävningen och är dessutom aktuell med en ny avhandling om Uppsalas medeltid.

Lyssna på inslaget i Vetenskapsradion på Sveriges radio

Du kan läsa om utgrävningarna på upplandsmuseet.se

Du kan även följa arbetet i Arkeologibloggen

21 april 2022