Arkeologiska utgrävningar

20220223_145243.jpgI samband med att vi gör grävarbeten är Upplandsmuseets arkeologer med och dokumenterar de äldre lämningar som kan finnas under jord. Det finns bara ett fåtal tidigare arkeologiska undersökningar gjorda på själva torget, men arkeologerna vet en del från gator och kvarter som ligger runt torget. När det nuvarande torget skapades på 1650-talet fick äldre gårdar flyttas. Därför hoppades arkeologerna när utgrävningarna startade i början av 2022 att de skulle hitta många spår av gator och byggnader från medeltid till 1600-tal. Nu har utgrävningar pågått några månader och arkeologerna har hittat spännande fynd från så tidigt som 1200-talet. Bland annat har de dokumenterat den allra första bebyggelsen på platsen, en mindre förrådsbyggnad, och hittat spår av läder- och trähantverk vid sidan av keramikkärl och träskålar från de dukade borden. De samlar också prover som kan visa både vilka djur som man haft i stall- och ladugårdar men också djurben och fröer som visar man ätit. Utgrävningen på Stora torget ger mycket ny kunskap om stadens äldsta historia.

Du kan läsa om utgrävningarna på upplandsmuseet.se

Du kan även följa arbetet i Arkeologibloggen

Uppdaterad: