Renovering av torget

20220104_perspektiv.jpg

Stora Torget har renoverats (2023) för att bli en bättre mötesplats och mer användbart. En större del av torget har fått en öppen och flexibel yta för olika typer av användning. Den stora ytan kan användas för till exempel marknader, uteserveringar och events.

Busshållplatserna flyttar från torget

Stora Torget är en viktig knutpunkt för många. Kollektivtrafik och taxi passerar torget men stannar vid nya hållplatslägen alldeles i närheten av torget, på Vaksalagatan mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan. Utan hållplatser på torget blir det istället mer plats för gående, umgänge och folkliv. 

Träd, sittplatser och utsmyckningar

Det nya torget har mer grönska. Fem körsbärsträd har planterats och kommer att blomma vackert på våren och få julbelysning på vintern. Bekväma soffor, några fåtöljer och fyra lite större sittmöbler skapar sittplatser där många kan sitta tillsammans. Vi sätter upp ny belysning som lyfter torget kvällstid och som ger stämning och karaktär.

Vid Åhléns har vi smyckat torget med en stor kvadratisk sten med vattenspel som också kan fungera som sittplats och mindre scen när inte vattnet är på.

I den andra delen av torget, vid Pressbyrån, har kandelabern fått sin nya plats. En cykelskulptur av Katja Larsson som heter "Hermes lutar sig mot ett träd" pryder torget. 

Perspektiv_vinterbild.jpg

Granithällar och smågatsten - torgets golv

Vi tog också bort asfalten och återanvände torgets gamla granithällar, men la dem i ett nytt mönster. I en kvadrat runt torget la vi ny marksten med röd, svart och ljus granit och en sten med inslag av ”blänk”. Den smågatsten som fanns återanvändes och lades på hela körbanan för att markera den. Ny markvärme har lagts för att säkerställa att torget är behagligt att gå på året om.Kandelaber Stora Torget.jpg

Uppdaterad: