Tullgarnsbron

Vill du komma närmare blommorna i Stadsträdgården, gå på konsert i Parksnäckan, ta dig till jobbet på Akademiska sjukhuset eller heja på ditt lag på Studenternas?

Illustration av hur färdig bro kan komma att se ut.

Illustration: &Rundquist

Nästa år börjar vi bygga en ny öppningsbar bro i slutet av Kungsängsesplanaden rakt över ån till Studenternas idrottsplats. När du gått eller åkt över bron kan du sen ta en promenad eller cykla längs ån, eller följ den nya vägen som anläggs hela vägen till Sjukhusvägen.

Nyheter

 • Detaljplanen har vunnit laga kraft

  Detaljplanen för Tullgarnsbron som tidigare överklagades till Mark- och miljödomstolen (juni 2020) har nu vunnit laga kraft. Domstolen avvisade överklagandet.
  10 september 2020
 • Detaljplanen överklagad

  Arbetet med att starta brobygget drar ut på tiden.
  9 juni 2020
 • Detaljplanen är godkänd

  Detaljplanen godkändes i november i plan- och byggnadsnämnden. För att detaljplanen ska bli antagen och vinna laga kraft ska den först tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 12 februari och vid kommunfullmäktiges ...
  13 december 2019