Tullgarnsbron

Vi ska bygga en ny öppningsbar bro över Fyrisån för gång- cykel och biltrafik. Bron kommer att ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och den förväntas bidra till minskad trängsel- och miljöpåverkan vid Islandsbron.

Illustration av hur bron kan komma att se ut.

Illustration: &Rundquist

Nyheter

 • Detaljplanen är godkänd

  Detaljplanen godkändes i november i plan- och byggnadsnämnden. För att detaljplanen ska bli antagen och vinna laga kraft ska den först tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 12 februari och vid kommunfullmäktiges ...
  13 december 2019
 • Planerade arbeten 2020

  Ledningsarbetena har på grund av oförutsedda händelser dragit ut på tiden.
  21 november 2019
 • Förslag till detaljplan för Tullgarnsbron på granskning

  Från 29 april till och med 24 juni 2019 var förslaget till detaljplan för Tullgarnsbron ute på granskning. Nu sammanställs de synpunkter på förslaget som kom in till kommunen.
  10 juli 2019