Tullgarnsbron

Kommunen planerar att bygga en ny öppningsbar bro över Fyrisån för bil-, cykel- och gångtrafik. Bron kommer att ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och den förväntas bidra till minskad trängsel- och miljöpåverkan vid Islandsbron.

Den planerade bron över Fyrisån. Illustration från &Rundquist

Den nya bron ska heta Tullgarnsbron. Namnet Tullgarn har förekommit i området sedan 1870-talet och vid det östra brofästet ligger Tullgarnsparken.

Streckningen visar läge för brobygge och gatuarbeten.

Ett av Uppsalas största projekt

Kommunen beslutade att bygga Tullgarnsbron redan 2010 och det är ett av de största projekten i Uppsala. Planeringen för bron har pågått under flera år och arbetet börjar nu närma sig byggstart.

I ett parallellt projekt ska vi bygga klart de allmänna platserna i det bostadskvar­ter i Kungsängen som ligger närmast brobygget. Då kommer vi också att färdigställa ett mindre torg. Trottoaren närmast bebyggelsen ska breddas till förmån för gångtrafik och därmed kommer Östra Ågatans körbana bli ett par meter smalare.

Bron viktig för utvecklingen av södra staden

Tullgarnsbron är en del av utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala och den blir en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av Uppsalas södra delar. Tullgarnsbron kommer att knyta samman bostadsområden i Kungsängen med Studenternas idrottsplats, Stadsträdgården och den stora arbetsplatsen Akademiska sjukhuset. Det blir också en viktig väg för utryckningsfordon så som till exempel ambulans.

För att det ska gå lätt att ta sig från bron till befintliga vägar bygger vi om området där Ulleråkersvägens ansluter till Sjukhusvägen på åns västra sida.

Mindre trängsel vid Islandsbron

Den nya bron förväntas lösa en del av den trängsel- och miljöpåverkan som idag finns i centrala Uppsala. När den nya bron är färdig kommer endast kollektivtrafiken få åka över Islandsbron vid Flustret. Det gör det lättare för kollektivtrafiken att ta sig fram.

Bron på kvällstid. Illustration av &Rundquist 

Planerade arbeten 2019

Innan vi börjar bygga bron över ån måste en mängd förberedande arbeten genomföras på den omgivande marken, på både östra och västra sidan. Under 2019 kommer vatten- och avloppsledningar läggas om i anslutande gator på östra sidan (Kungsängsesplanaden). Dessa ledningsarbeten måste utföras i år eftersom de har kopplingar till reningsverket, som i sin tur ska byggas om under 2020–2022.

Under hösten börjar vi med om- och nyanläggning av södra Ulleråkersvägen vid Sten Stures förskola på västra sidan av ån.

Vi planerar att börja bygga Tullgarnsbron under hösten 2020 och arbetet beräknas pågå till och med 2021.

Tidplan 

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för byggnationen som omfattar vägen från Sjukhusvägen över Fyrisån via Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan. Detaljplanen kommer att skickas ut på granskning i mars 2019 (detaljplanen var ute på samråd 2014).

Prenumerera på nyhetsbrev

I nyhetsbrevet får du senaste nytt om arbetet med Tullgarnsbron.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Kontakt

tullgarnsbron@uppsala.se