Tullgarnsbron

Vi ska bygga en ny öppningsbar bro över Fyrisån för bil-, cykel- och gångtrafik. Bron kommer att ligga i höjd med Kungsängsesplanaden och den förväntas bidra till minskad trängsel- och miljöpåverkan vid Islandsbron.

Illustration av hur bron kan komma att se ut.

Illustration: &Rundquist

Nyheter