Detaljplanering

Alla detaljplaner har flyttat över till uppsala.se.

Hitta detaljplaner och områdesbestämmelser på uppsala.se

Uppdaterad: