Orgeltramparen

Samrådstid skedde mellan 2 september till och med 22 septmeber 2014. Enkelt planförfarande.

Detaljplanen innebar i korthet att en mer varierad bebyggelse möjliggörs utmed Råbyvägen, då den nya bebyggelsen kan byggas i fem till sex våningar.

Följebrev  (PDF, 114 KB)
Planbeskrivning  (PDF, 2 MB)
Plankarta  (PDF, 589 KB)
Samrådslista  (PDF, 29 KB)
Plan- och byggnadsnämndens beslut (PDF, 848 KB) 
Trafikbullerutredning (PDF, 866 KB)

Uppdaterad: