Ångströmlaboratoriet

Detaljplanen är utsälld för granskning från 23 september 2015 till och med 14 oktober 2015.

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra tillbyggnad till Ångströmlaboratoriet med två nya huskroppar. Ångströmlaboratoriet är beläget cirka 2 km söder om Uppsala centrum (i stadsdelen Polacksbacken).

Mer information

Sara Lindh
Uppdaterad: