Berthåga 20:5

Detaljplanen var på samråd från 12 januari 2015 till och med 2 februari 2015.

Detaljplanen innebär i korthet att den gällande tomtindelningen för del av kvarteret Libert (dnr 0380-26BE 20) upphävs för fastigheten Berthåga 20:5, så att en fastighetsreglering kan genomföras.

Inga andra planbestämmelser ändras, tillkommer eller tas bort.

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: