Fjärdingen 12:5 och 12:6

Detaljplanen var på samråd från 12 maj till och med 3 juli 2015

Detaljplanen innebär i korthet att den gällande tomtindelningen för del av kvarteret Rosenberg (aktbeteckning 0380-13/FJ12) upphävs för fastigheterna Fjärdingen 12:5 och 12:6, så att en avstyckning möjliggörs. Inga andra planbestämmelser ändras, tillkommer eller tas bort.

Mer information

Planhandläggare
Lena Mattsson
Uppdaterad: