Gottsunda 16:2

Detaljplanen var på samråd från 11 maj till och med 1 juni 2015

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra avstyckning från fastigheten Gottsunda 16:2 så att en ny bostadsfastighet kan bildas.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: