Gunsta 1:2

Detaljplanen var på samråd från 19 mars till och med 4 maj 2015

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus i anslutning till en skogshöjd i Gunsta. Planen omfattar cirka 14 nya enbostadshus och 5 befintliga fastigheter med villa- och fritidshusbebyggelse, som genom att inkluderas i detaljplanen också kan ges möjlighet till en enhetlig bebyggelsereglering/utökad byggrätt. Nya bostäder ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och befintliga bostäder ska ges möjlighet till anslutning.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: