Gunsta 1:2 m.fl.

Detaljplanen var utställd på granskning från 11 november 2015 till och med 2 december 2015.

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. Planen omfattar cirka 14 nya enbostadshus och 5 befintliga fastigheter med villa- och fritidshusbebyggelse. Genom att inkludera dessa i detaljplanen ges möjlighet till en enhetlig bebyggelsereglering / utökad byggrätt.
Nya bostäder ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt befintliga bostäder ges möjlighet till anslutning.
Planområdet ligger i anslutning till en skogshöjd i Gunsta, cirka 12 km från centrala Uppsala.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: