Kumla trädgårdsgata

Detaljplanen var på samråd från 11 juni till och med 3 juli 2015.

Detaljplanen innebär i korthet att användningsgränser justeras så att Kumla trädgårdsgata kan smalnas av för att bättre anpassas till miljön och den trafik som området alstrar. På det sättet kan fastighetsägare i området behålla mer mark, men med bibehållen god funktion på gatumarken. Planförslaget justerar även placeringen för en transformatorstation, samt möjliggör en mer trafiksäker utfart mot Söderhällbygatan.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: