Kvarteren Högne och Gunnar

Detaljplanen fanns utställd för granskning mellan 16 mars och 8 april 2015

Detaljplanen syftar till att medge ny bebyggelse och en flexiblare markanvändning. I kvarteret Högne föreslås en ny byggnad utmed Kungsgatan. Planen möjliggör en byggnad i sju våning-ar, med våningarna fem till sju indragna från Kungsgatan. Inne i kvarteret Gunnar föreslås en ny byggnad i fem våningar med ett tjugotal lägenheter och plats för förskola i bottenvåningen. Vissa av de omkringliggande bostadsbyggnaderna får genom detaljplanen en möjlighet att bygga på vindsvåningar. 

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: