Kvarteret Fältläkaren

Detaljplanen var på samråd från 25 september 2015 till och med 6 november 2015.

Detaljplanen innebär i korthet en möjlighet uppföra flerbostadshus i den norra delen av kvarteret Fältläkaren, i anslutning till det befintliga bostadsområdet. Längs den norra delen av planområdet, mot kvarteret Haubitsen, föreslås en gång- och cykelväg för att skapa en förbindelse mellan gång- och cykelstråket längs Dag Hammarskjölds väg och Artilleriparken.

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: