Kvarteret Konduktören

Detljplanen är var samråd från 22 maj till och med 12 juni 2015

Detaljplanen innebär i korthet att det görs ett tillägg till gällande plan för att ändra gränsdragningen av en befintlig byggrätt med användningen centrumverksamhet på en del av fastigheterna Fålhagen 1:32  och Boländerna 1:28. Endast byggrättens form och placering ändras med syftet att underlätta byggprocessen för ett kontorshus på platsen. Byggrättens omfattning förändras inte.

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: