Kvarteret Konduktören

Detaljplan var utställd för granskning från och med 25 juni  till och med 10 juli  2015.

Detaljplanen innebär i korthet att det görs ett tillägg till gällande plan för att ändra gränsdragningen av en befintlig byggrätt med användningen centrumverksamhet på en del av fastigheterna Fålhagen 1:32 och Boländerna 1:28. Endast byggrättens form och placering ändras med syftet att underlätta byggprocessen för ett kontorshus på platsen. Byggrättens omfattning förändras inte.

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: