Kvarteret Rosen

Detaljplanen var på samråd från 21 april  till och med 2 juni  2015

Detaljplanen innebär i korthet att ny bebyggelse i fyra till fem våningar prövas inom kvarteret Rosen. Detta skulle kunna innebära att 57 nya lägenheter tillskapas i ett attraktivt läge. Lokal för centrumverksamhet ska finnas i en av byggnadernas bottenvåning.

Områdets centrala läge är attraktivt och lämpligt för bostadsbebyggelse, då det ligger med god närhet till service av olika slag både offentlig och kommersiell.

Uppdaterad: