Kvarteret Rosen

Detaljplanen är på samråd från 21 april  till och med 2 juni  2015

Detaljplanen innebär i korthet att ny bebyggelse i fyra till fem våningar prövas inom kvarteret Rosen. Detta skulle kunna innebära att 57 nya lägenheter tillskapas i ett attraktivt läge. Lokal för centrumverksamhet ska finnas i en av byggnadernas bottenvåning.

Områdets centrala läge är attraktivt och lämpligt för bostadsbebyggelse, då det ligger med god närhet till service av olika slag både offentlig och kommersiell.

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
Uppdaterad: