Kvarteret S:t Per

Detaljplanen var på samråd från 7 maj till och med 22 juni 2015

Detaljplanen innebär att det blir möjligt att bygga på kvarteret med ytterligare våningsplan för kontor och hotellverksamhet. På det viset kan cirka 10 000 kvadratmeter bruttoarea tillkomma i kvarteret. Enligt detaljplanen ska påbyggnaderna utföras som indragna från fasaden för att minska skuggverkan på omgivningen.

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: