Kvarteret Städet med flera

Detaljplanen fanns utställd för granskning från 13 maj till och med 3 juni 2015

Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten till ny bebyggelse inom fastigheten, Brillinge 3:3. Planunderlaget redovisar cirka 120 lägenheter i flerbostadshus. Byggnadernas höjd är från tre till fem våningar.

Planområdet ligger cirka 3 km nordost om Uppsala centrum och omfattar främst fastigheten Brillinge 3:3.

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: