Kvarteret Takryttaren

Detaljplanen var på samråd från 23 juni till och med 4 september 2015

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 200 lägenheter i 5–6 våningar ordnade i ett kvarter inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. I bostadskvarterets bottenvåning tillskapas en lokal för centrumverksamhet. Läget är strategiskt i närheten av Portalparken och en verksamhet i bottenvåningen i hörnet ut mot gatan kan vara ett positivt inslag för stadslivet i området. Parkering föreslås i huvudsak ske i garage under mark. Detaljplanen innebär även att fastigheten Kvarngärdet 62:2 delvis ges en ändrad användning från dagens kontorsverksamhet till en mer publik hotellverksamhet i delar av den befintliga byggnaden samt i en utbyggnad mot Portalgatan. Här ges också möjlighet till centrumverksamhet.

Mer information

Planarkitekt
Annika Holma
Uppdaterad: