Östra Sala backe etapp 2

Detaljplanen var på samråd från 24 september 2015 till och med 5 november 2015.

Detaljplanens syfte är att omvandla den mark som tidigare utgjordes av en kraftledningsgata till bebyggelsekvarter med i första hand bostäder, men även förskola, vårdboende och lokaler för centrumändamål bland annat utmed Fyrislundsgatan. I fem kvarter längs med Fyrislundsgatan planeras för ca 750 bostäder och ca 1 800 kvadratmeter verksamheter. Detaljplanen ligger även inom båtnadsområdet för Årsta-Ångelsta dikningsföretag.

Uppdaterad: