Sunnersta 82:9, ändring genom tillägg

Detaljplanen var på samråd från 10 september 2015 till och med 1 oktober 2015.

Detaljplanen innebär i korthet att den gällande fastighetsindelningen för kvarteret Ringduvan upphävs för fastigheten 82:9. Detta för att möjliggöra en avstyckning, så att två fastigheter kan bildas. Inga andra planbestämmelser ändras, tillkommer eller tas bort.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: