Sydvästra Gränby centrum

Detaljplanen var utställd på granskning från 18 november 2015 till och med 9 december 2015.

Syftet med planen är att möjliggöra en omvandling av sydvästra Gränby centrum genom att ersätta markparkering med blandade verksamheter såsom centrum, handel, kultur, kontor samt bostäder och skola. Planens syfte är även att möjliggöra en ny kollektivtrafiknod längs Vaksalagatan
intill Gränby centrums södra delar. Detaljplanen innebär att Marknadsgatan flyttas österut samt att Hökargränd/Gränbyvägen får en ny, kortare sträckning. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av cirka 350 lägenheter och  15 000 m2 centrumverksamhet.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: