Tiundaskolan

Detaljplanen var på samråd från 13 maj till och med 23 juni 2015

Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra en ny skola och idrottshall med plats för 900 elever i grundskolan och 144 elever i förskolan. Planen innefattar även parkeringsplatser för skolans ändamål. Syftet med detaljplanen är även att upphäva tomtindelning för kvarteret Grenen avseende fastigheterna Luthagen 35:10 och 35:2 som ingår i denna plan. Akt nummer för tomtindelningen är 0380-203/LU35.

 

 

Mer information

Teresia Erixon
Uppdaterad: