Uppsala Arena

Detaljplanen var utställd på granskning från 20 oktober 2015 till och med 10 november 2015.

Planen syftar till att möjliggöra Uppsala Arena. Byggnaden ska utformas som en märkes-byggnad. Planen medger cirka 20 000 kvm byggnadsarea och omfattar ytor för angöring med cykel och buss. Byggnaderna tillåts att vara cirka 20 meter höga.

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: