Avslutade samråd eller granskning 2018

Nedan hittar du avslutade detaljplaneärenden från 2018. Läs mer om respektive detaljplan genom att följa länkarna.

 

Samråd

 

Granskning

Årsta torg

Rackarberget

Luthagen 9:1

Sävja Tennisklubb

Del av kvarteret Oden Ygg

Nytt kraftvärmeverk i Boländerna

26 mars 2018