Detaljplan för Almtunaskolan

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 8 juli t.o.m. 30 augusti 2019.

Planområdet ligger i stadsdelen Fålhagen och avgränsas av Hjalmar Brantingsgatan i norr, Björkgatan i öst samt av villabebyggelse i övriga väderstreck.Avståndet till Stora torget är 1,5 kilometer.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya för- och grundskolebyggnader vid Almtunaskolan för ett ökat antal elever samt en ny idrottshall. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en utveckling av den befintliga Almtunaskolan och byggnaderna där förskolorna Ior och Löfteslandet ligger, samt möjliggöra en bättre struktur på skolgårdarna.

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: