Detaljplan för Börjetull

Detaljplanen var på granskning från 28 mars till och med 29 april 2019.

Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum. Det avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med utbyggnad av befintlig industri. En utbyggnad med flerbostadshus i 4–7 våningar kan ge ett tillskott på cirka 1600 lägenheter. I området planeras även förskolor och en kvarterspark.

Planhandlingar

Utredningar

Uppdaterad: