Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4

Detaljplanen varr ute på samråd fr.o.m 20 december 2018 t.o.m 7 februari 2019.

Planområdet är beläget vid Uppsalas norra infart, i östra delen av Lerdammsparken. Från planområdet är det knappt fyra kilometer till Resecentrum. Området utgörs av delar av fastigheterna Brillinge 2:2 och Brillinge 4:4, och avgränsas av Bärbyleden i öster, Österleden i söder och E4:an i norr.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral med så kallad kretsloppsfunktion. Utöver återvinningscentralen möjliggörs en drivmedelsstation längs med Österleden.

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: