Detaljplan för del av Fullerö 21:66

Detaljplanen var på samråd fr.o.m 1 februari t.o.m 15 mars 2019.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum
och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av
E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med
företagspark för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar
för idrottsanläggning och handel.

 

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: