Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 9 april t.o.m 2 maj 2019.

Planområdet ligger i korsningen Ringgatan/Jumkilsgatan i Luthagen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en något
större livsmedelsbutik samt säkerställa hög arkitektonisk kvalitet.

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: