Detaljplan för del av kvarteret Leoparden

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 20 maj  t.o.m. 4 juli 2019.

Planområdet ligger utmed Svartbäcksgatan i den centrala delen av Uppsala,
strax söder om Linnéträdgården.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra nya smålägenheter i ett attraktivt läge. Delar av planområdet ska vara undantaget för verksamheter som ryms inom markanvändningen centrumändamål.

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: