Detaljplan för del av kvarteret S:t Johannes

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 20 mars t.o.m 8 maj 2019.

Planområdet ligger ut med S:t Johannesgatan och S:t Larsgatan i kvarteret S:t Johannes. Fastigheten ligger centralt i staden, cirka 200 meter nordväst om Uppsala domkyrka.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål inom den befintliga byggnaden inom fastigheten.

Mer information

Planarkitekt
Sandra Gustafsson
Uppdaterad: