Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 21 mars t.o.m 11 april 2019.

Planområdet ligger i korsningen Vattholmavägen och Iduns väg. Cirka 5 km från Stora torget.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten.

Mer Information

Planarkitekt
Ingela Sydstrand Sandgren
Uppdaterad: