Detaljplan för Hammarparken

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m  5 april  t.o.m. 20 maj 2019.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Eriksberg, cirka tre kilometer sydväst om Stora torget i Uppsalas centrum. Området omfattar Hammarparken, en del av Granitvägen respektive Eriksbergsvägen och en mindre del av Ekebydalen.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga delar av Hammarparken med bostadsbebyggelse och en förskola i en av byggnadernas bottenvåningar

 

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: