Detaljplan för Kalle Blanks väg

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 13 februari t.o.m 27 mars 2019.

Planområdet ligger i Länna, på norra sidan av väg 282 och östra sidan av Kalle Blanks väg, cirka 2 mil öster om centrala Uppsala.

Planens syfte är att möjliggöra cirka 150 bostäder, skola och förskola i ett större skogsområde i Länna.

Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: