Detaljplan för ny skola i Gottsunda

Detaljplanen var ute på samråd från och med 4 november till och med 16 december 2019.

Planområdet ligger i stadsdelen Gottsunda i södra Uppsala, cirka 6 kilometer från centralstationen. Planområdet avgränsas i norr av gång- och cykelvägen mellan vändplanerna på Vackra Birgers väg och Valthornsvägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt skolområde med två skolor och idrottsverksamhet, samt att säkra goda skolmiljöer avseende friytor på skolgård.

 

 

 

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Johan Nilsson

Mer information

Planarkitekt
Marina Ziakouli
Uppdaterad: