Detaljplan för Vaksala kyrkskola

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 24 maj t.o.m. 5 juli 2019

Planområdet ligger cirka 100 meter söder om Vaksala kyrka och cirka 3 kilometer öster om Uppsala centrum.

Planens syfte är att möjliggöra en förskola för åtta avdelningar, vilket motsvarar platser för 144 barn. Planen möjliggör uppförande av tillbyggnader i en våning i anslutning till Vaksala kyrkskola.Mer information

Planarkitekt
Marie-Louise Elfström
Uppdaterad: