Fålhagen IP

Detaljplanen var på granskning från 11 mars till och med 1 april 2019.

Planområde ligger i södra delen av Fålhagen mellan Fålhagsleden och Fålhagsgatan. Avståndet till Uppsala centralstation är mindre än en kilometer.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fastighetsbildning och bekräfta befintlig markanvändning. Detaljplanen ska även ge förutsättningar att utveckla idrottsplatsen, t.ex. med omklädningsrum.

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: