Kvarteret Sala i centrala staden

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 31 oktober t.o.m. 12 december 2019.

Kvarteret Sala ligger i Uppsalas stadskärna och omges av gatorna Vaksalagatan, Kungsgatan, Smedsgränd och Dragarbrunnsgatan.

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av kontors- och affärsytorna i centrum i ett attraktivt läge nära Resecentrum och Stora torget.

Mer information

Planarkitekt
Anna Hellgren
Uppdaterad: