Upphävande av detaljplan för Ärnevi, Funbo

Detaljplanen var ute på granskning fr.o.m 27 augusti t.o.m 17 september 2019.

Området är beläget ungefär 1 mil öster om Uppsalas stadskärna, norr om utvecklingsområdet Södra Gunsta, i anslutning till väg 282.

Ärendet syftar till att upphäva en del av detaljplan för Ärnevi, Funbo (0380-P2006/86). Detta behövs för att anpassa planen till Trafikverkets nya vägplan som överlappar en del av detaljplanen.

 

Mer information

Planarkitekt
Marina Ziakouli
Uppdaterad: