Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 18:1 m.fl

Detaljplanen var ute på samråd från och med 16 september till och med 7 oktober 2019.

Planområdet ligger utmed Östra Ågatan, St.Persgatan och Svartbäcksgatan.

Planändringen syftar till att skapa förutsättningar för att lägga samman ett antal, till varandra angränsande fastigheter. De berörda fastigheterna ligger alla inom kvarteret Rådhuset i centrala Uppsala och ägs av en och samma fastighetsägare.

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: