Upphävande av tomtindelning Sunnersta 114:2

Detaljplanen var ute på samråd fr.o.m 11 februari t.o.m 4 mars 2019.

Fastigheten ligger vid Järpvägen i Sunnersta.

Planändringen syftar till att möjliggöra en avstyckning av en bostadsfastighet.

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: